AMBALAJ VE PAKETLEME
18 Haz 2024 01:20:42

AMBALAJ VE PAKETLEME

PROGRAMIN ADI Ambalaj ve Paketleme PROGRAMIN DAYANAĞI 1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı. PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI 1. Okuryazar olmak, 2. 18 yaşında olmak. EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ 1. Programın uygulanmasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan Aile ve Tüketici Hizmetleri alanı öğretmenleri, 2. Fakültelerin, Aile ve Tüketici Hizmetleri alanında lisans düzeyinde mezun olup öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olanlar, görev alabilir. PROGRAMIN AMAÇLARI Ambalaj ve Paketleme kursunu tamamlayan bireyin; 1. Ürüne uygun ambalaj malzemelerini belirlemesi, 2. Ürünlerin özelliklerine göre ambalajlama yapması, 3. Ürünlerin özelliklerine göre paketleme yapması, amaçlanmaktadır. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Ambalaj ve Paketleme kursu aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanmalıdır. 1. Kişilerin günlük hayatları esnasında ihtiyaç duyduklarında uygun ambalaj malzemelerini seçerek doğru ambalajlama ve paketleme yapabilmeleri hayatlarını kolaylaştıracaktır. Kişilerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan bu kurs programı ambalaj ve paketleme ile ilgili konuları içermektedir. Kursun sonunda kursiyerlerin ambalaj malzemelerini belirlemesi, ürünleri özelliklerine göre ambalajlama ve paketleme yapabilmesi amaçlanmaktadır. 2. Kurs programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır. 1 3. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır. 4. Ambalajlama ve Paketleme kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.5. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kursiyerlerin kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır. 6. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden (slaytlar, akıllı tahtalar) faydalanılmalıdır. 7. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak grupla öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve keşfetme, çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir. 8. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir. PROGRAMIN KREDİSİ Genel kurs programlarında kredilendirilme yapılmamaktadır. PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde 88 ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.İÇERİK 1. AMBALAJ MALZEMELERİ 1.1. Ambalajlama 1.1.1. Ambalajın Tanımı ve Önemi, 1.1.2. Tüketicinin Satın Alma Davranışında Ambalajın Rolü, 1.1.3. Ambalajın Fonksiyonları, 1.1.3.1.Koruma Fonksiyonu, 1.1.3.2. Satış Fonksiyonu, 1.1.3.3. İletişim Fonksiyonu, 1.1.3.4. Kolaylık Fonksiyonu, 1.1.3.5. Bilgi Verme Fonksiyonu, 1.2. Ambalaj Türleri ve Malzemeleri, 1.2.1. İç Ambalaj ve Görevi, 1.2.2. Dış Ambalaj ve Görevi, 1.2.3. Ambalaj Malzemeleri, 1.2.3.1. Tahta, 1.2.3.2. Kâğıt Karton, 1.2.3.3. Cam, 1.2.3.4. Teneke, 1.2.3.5. Plastik, 1.2.3.6. Alüminyum, 1.2.3.7. Diğer Ambalaj Malzemeleri, 2. AMBALAJLAMA 2.1. Ambalajlamada Görsellik ve Maliyet, 2.1.1. Ambalajlamada Görselliğin Önemi, 2.1.2. Ambalajda Görsel Unsurlar, 2.1.2.1. Şekil ve Resim, 2.1.2.2. Renk, 2.1.2.3. Biçim, 2.1.2.4. Marka ve Etiket, 2.1.3. Ambalaj Maliyeti, 2.1.3.1. Ambalaj Tedarik Masrafı, 2.1.3.2. Depolama Masrafı, 2.1.3.3. Doldurma Masrafı, 2.2. Ambalaj Seçimi, 2.2.1. Ambalaj Seçimindeki Kriterler, 2.2.1.1.Ürün Özelliği, 2.2.1.2. Dağıtım Özelliği, 3 2.2.1.3. Tüketici İhtiyacı, 2.2.2. Sektöre Göre Ambalajlama, 2.2.2.1. Gıda, 2.2.2.2. Tekstil, 2.2.2.3. Diğer, 2.3. Ambalaj Standartları İle İlgili Bazı Kuruluşlar, 2.3.1. Ulusal Standardizasyon Enstitüleri, 2.3.2. Ulusal Ambalaj Geliştirme Kurum ve Enstitüsü, 2.3.3.Ulusal Ambalajlama Materyali İmalatçıları Derneği, 2.3.4.Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), 2.3.5. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2.3.6. Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE), 2.3.7. Avrupa Ekonomik Topluluğu, 2.4 Ambalajlamaya İlişkin Ulusal ve Uluslararası İlkeler 2.4.1. ISO 9000 E Göre Ambalajlama İlkeleri, 2.4.1. TSE’ye Göre Ambalajlama İlkeleri, 3. PAKETLEME 3.1. Ürün Paketleme, 3.1.1. Ürün Paketlemenin Önemi, 3.1.2. Ürün Paketlemede Kullanılan Araç ve Gereçler, 3.2. Paket Hazırlama, 3.2.1.Paket Çeşitleri, 3.2.1.1. Standart Paket, 3.2.1.2. Kargo Paketleri, 3.2.1.3. Hediye Paketi, 3.2.2. Değişik Paketler Hazırlama. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR 1. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir. Buna göre, • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler, • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, • Kursiyere kurs sonunda yapılan uygulamalı sınavlar, 100 puan üzerinden değerlendirilir. 2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı 4 veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir. 3. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir. 4. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ 1) Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller kullanılmalıdır. 2) Programın uygulama sürecinde; kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri ve kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir. 3) Programın uygulanabilmesi için Aile ve Tüketici Bilimleri alanı standart donanımları ve programın gerektirdiği diğer donanımlar kullanılacaktır. BELGELENDİRME Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Bilgi için Formu Doldurmanız Yeterli

Çağrı merkezimiz 24 saat içinde size geri dönüş sağlayacaktır.


 

 

 

AutoCAD Kursu Fiyatları

AutoCAD Kursu Fiyatları

AutoCAD fiyatları: Sektörde konu içeriğine göre değişiklik göstermektedir.Karacan AutoCad kursu; Antalya’da en zengin konu içeriğine sahip eğitim olmakla beraber bu bağlamda en cazip fiyat ve ödeme seçeneklerini sunmaktadır.Kampanya fiyatı sadece 800 tl.dir.

18 Haz 2024
MİS SABUN ÜRETİMİ

MİS SABUN ÜRETİMİ

MİS SABUN ÜRETİMİ

18 Haz 2024
AHŞAP TEKNOLOJİSİ AHŞAP BOYAMA

AHŞAP TEKNOLOJİSİ AHŞAP BOYAMA

AHŞAP TEKNOLOJİSİ AHŞAP BOYAMA VE VERNİKLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

18 Haz 2024

Eğİtİm Arama

Etkinlik Takvimi

Kurs3-4 Aralik Meb Onayli Bilgisayar Isletmenlik Sinavi

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Ara 04,2016

KursKPSS COĞRAFYA CANLI DERS

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Nis 29,2016

KursKPSS MATEMATİK CANLI DERS

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Nis 16,2016

Hakkımızda

Karacan Akademi eğitim kurumları olarak bünyemizde bulundurduğumuz tüm kurs ve mesleki eğitimleri uzman eğitmen kadromuz ve 15 yılı aşkın eğitim tecrübemiz ile sizlere sunuyoruz.

En kaliteli eğitimi en kaliteli eğitim kurumundan alın. Karacan Akademi

Sosya Medya

Kurslar Hakkında

Antalya kurs, Burdur kurs, Isparta kurs gibi birçok ilde hizmet veren Karacan Akademi sizlere açıköğretim kursu,iş güvenliği uzmanlığı kursu, kpss kursu, ingilizce kursu, ales kursu, yds kursu, dgs kursu gibi birçok kursun yanı sıra, microsoft sertifikalı eğitmenler ile bilgisayar kursu, yazılım kursu, grafik kursu gibi birçok eğitim alanında antalya iş ilanları hizmet vermektedir.

Kurs denildiğinde aklınıza ilk gelen kurum 15 yılı aşkın süredir Karacan Akademi oldu. 2015 yılında yapmış olduğumuz köklü değişikliklerle artık sizlere daha kaliteli eğitimi daha profesyonel eğitmenlerle sunacağız. Gerek üniversite öğretmenleri gerek akademik kariyer yapmış eğitmenler ile tüm yıl boyunca en iyi seviyeleri yakalayacaksınız.

Karacan Akademi

Başarı Hikayeleri