AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ALKOL BAĞIMLILIĞINDAN KORUNMA
18 Haz 2024 01:34:23

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ALKOL BAĞIMLILIĞINDAN KORUNMA

PROGRAMIN ADI Alkol Bağımlılığından Korunma PROGRAMIN DAYANAĞI 1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı. 3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 08.02.2011 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Çerçeve Öğretim Programları kapsamında hazırlanan “Aile ve Tüketici Hizmetleri Öğretim Programı, Çocuklarda Sosyal Destek Hizmetleri Dersi, Uyum Problemleri Modülü”. PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI 1.Okur-yazar olmak. 2. 14 yaşını tamamlamış olmak. 3. 18 yaş altındaki kursiyerler için veli izin belgesinin bulunması, 4.Kursunun amaçlarını yerine getirebilecek bedensel ve zihinsel özelliklere sahip olmak. EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ 1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”, göre atanan Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı öğretmenleri, 2. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri, 3. Aile ve Tüketici Bilimleri alanından mezun olup öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olanlar, 4. Uzman psikologlar ve pedagoglar, Görevlendirilir. PROGRAMIN AMAÇLARI Alkol bağımlılığından korunma kursunu bitiren bireyin, 1. Alkol başlama nedenlerini bilmesi. 2. Alkolün neden olduğu hastalıkları bilmesi. 3. Alkolün insan üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerini bilmesi. 4. Alkol bağımlılığından korunma yöntemlerini bilmesi. Amaçlanmaktadır.PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR Sigaranın insan vücuduna verdiği zararları bilerek alışkanlıktan korunma yöntemlerinin verildiği kurstur. 1. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzmanlar, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır. 2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel ve grup öğretimini destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. 3. Değişik zamanlarda kursiyerlere alışkanlık ve eğitim ile ilgili video ve film izletilmesi sağlanacaktır. 4. Alkol bağımlılığından korunma kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.5. Programın uygulanabilmesi için gerekli materyaller sağlanmalıdır. 6. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun bir ortamda uygulanır. PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 32 ders saatidir.İÇERİK; 1. ALKOL BAĞIMLILIĞI 1.1. Alkolizm, 1.2. Alkolizmin Nedenleri, 1.2.1. Biyolojik Nedenler, 1.2.2. Psikososyal ve Ekonomik Nedenler, 1.3. Alkolün Neden Olduğu Sorunlar, 1.3.1. Sağlık Sorunları, 2 1.3.2. Toplumsal Sorunlar, 2. ALKOL BAĞIMLILIĞINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER 2.1. Bireysel Önlemler, 2.2. Ailesel Düzeyde Önlemler, 2.3. Toplumsal Önlemler, 2.4. Kurum ve Kuruluşlarca Alınabilecek Önlemler, 2.4.1. Alkol ile İlgili Avrupa Şartı. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR 1. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir. • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler, • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden değerlendirilir. 2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir. 3. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir. 4. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, uyarıcı pano, duyuru panosu, uyarıcı resimler, konuya yönelik CD, VCD, tahta, kalem vb. BELGELENDİRME Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Bilgi için Formu Doldurmanız Yeterli

Çağrı merkezimiz 24 saat içinde size geri dönüş sağlayacaktır.


 

 

 

Mesleki Teknik Eğitimdeki Ek Ücret Ve Huzur Hakkı Ödemeleri İçin Açıklama

Mesleki Teknik Eğitimdeki Ek Ücret Ve Huzur Hakkı Ödemeleri İçin Açıklama

MEB den 2014 Yılı İçinde Ödenmeyen Ek Ücret ve Huzur Hakkı Ödemeleri yazısı.

18 Haz 2024
Çorum Aşçılık Pastacılık Kursu - 0 242 244 66 65

Çorum Aşçılık Pastacılık Kursu - 0 242 244 66 65

aşçılık pastacılık kursu

18 Haz 2024
KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ (GELİNLİK-DRAPAJ TEKNİĞİ İLE GELİNLİKNİKÂH KIYAFETİ)

Eğİtİm Arama

Etkinlik Takvimi

Kurs3-4 Aralik Meb Onayli Bilgisayar Isletmenlik Sinavi

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Ara 04,2016

KursKPSS COĞRAFYA CANLI DERS

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Nis 29,2016

KursKPSS MATEMATİK CANLI DERS

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Nis 16,2016

Hakkımızda

Karacan Akademi eğitim kurumları olarak bünyemizde bulundurduğumuz tüm kurs ve mesleki eğitimleri uzman eğitmen kadromuz ve 15 yılı aşkın eğitim tecrübemiz ile sizlere sunuyoruz.

En kaliteli eğitimi en kaliteli eğitim kurumundan alın. Karacan Akademi

Sosya Medya

Kurslar Hakkında

Antalya kurs, Burdur kurs, Isparta kurs gibi birçok ilde hizmet veren Karacan Akademi sizlere açıköğretim kursu,iş güvenliği uzmanlığı kursu, kpss kursu, ingilizce kursu, ales kursu, yds kursu, dgs kursu gibi birçok kursun yanı sıra, microsoft sertifikalı eğitmenler ile bilgisayar kursu, yazılım kursu, grafik kursu gibi birçok eğitim alanında antalya iş ilanları hizmet vermektedir.

Kurs denildiğinde aklınıza ilk gelen kurum 15 yılı aşkın süredir Karacan Akademi oldu. 2015 yılında yapmış olduğumuz köklü değişikliklerle artık sizlere daha kaliteli eğitimi daha profesyonel eğitmenlerle sunacağız. Gerek üniversite öğretmenleri gerek akademik kariyer yapmış eğitmenler ile tüm yıl boyunca en iyi seviyeleri yakalayacaksınız.

Karacan Akademi

Başarı Hikayeleri