ATIK SULAR
18 Haz 2024 02:42:17

ATIK SULAR

PROGRAMIN ADI Atık Sular PROGRAMIN DAYANAĞI 1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı, 3. 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 4. 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 5. 08.01.2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, 6. 20.03.2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği. PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI 1. İlkokul mezunu olmak, 2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve zihinsel özelliklere sahip olmak. EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre; atamaya esas alanı “Aile ve Tüketici Hizmetleri” olan öğretmenler, 2. Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi alan öğretmenleri veya Çevre Mühendisi olup öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olanlar, Görevlendirilir. PROGRAMIN AMAÇLARI 3 Atık Sular kursunu bitiren bireyin, 1. Evsel nitelikli atık suların özelliklerini, arıtılma yöntemlerini, arıtma esaslarını öğrenerek; mevzuata ve tekniğine uygun olarak arıtabilmesi, 2. Endüstriyel nitelikli atık suların özelliklerini, bu tür atık suları oluşturan tesisleri, arıtmanın amacını ve yöntemlerini öğrenerek, mevzuata ve tekniğine uygun olarak arıtabilmesi amaçlanmaktadır. PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR Atık Sular kurs programı aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanır. 1. Dünya nüfusunun hızla artması ile suya olan ihtiyaç da o oranda artmakta ve su kaynakları hızla tükenmektedir. Bu yüzden oluşan atık suların doğaya tekrar verilirken arıtılması, gerek mevcut su kaynaklarının korunması gerekse atık suların tekrar geri kazanımında önemli rol oynadığı vurgulanır. 2. Suyun farklı amaçlarla kullanılması sonucu oluşan atık suların temizlenmesi, uzaklaştırılması, endüstri ve şehirlerdeki kullanma suyunun temini, kullanacağı yerlere göre hazırlanması önemli bir sorun olduğu belirtilir. 3. Şehir atık suları; hayvansal ve organik maddeler katılan sıvılar ve süspansiyonlar, emülsiyonlar zararsız bakteriler evsel ve endüstriyel atıkları içermektedir. Bu yüzden atık sular hiçbir zaman bir ön arıtmaya tabi tutulmadan nehirlere, göllere, denizlere verilmemesine dikkat çekilir. 4. Atık suların temizlenmesinde genel, tek bir metot kullanılmadığı, şehir kanalizasyon suları, mezbaha atıkları, deri fabrikalarının atıkları, süt fabrikaları, tekstil endüstrisi atıkları için farklı arıtma yöntemleri uygulandığı vurgulanır. 5. Kurs programında CD, DVD, internet gibi bilişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılmalıdır. 6. Laboratuvar ortamında hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. 7. Atık su arıtma tesislerinde gözlem yapılmasına imkânlar ölçüsünde özen gösterilmelidir. 8. Atık sular kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.9. Program sonunda bireyin atık sular ile ilgili teorik ve pratik bilgi becerisi, yazılı veya sözlü/uygulamalı olarak değerlendirilir. PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 24 ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.İÇERİK; 1. EVSEL NİTELİKLİ ATIK SULAR 1.1. Atık Sular, 1.2. Atık Suların Fiziksel Özellikleri, 1.3. Atık Suların Kimyasal Özellikleri, 1.4. Atık Suların Biyolojik Özellikleri, 1.5. Atık Su Arıtmada Hedefler, 1.6. Evsel Nitelikli Atık Suların Arıtılma Yöntemleri, 1.6.1.Fiziksel Arıtma Yöntemleri, 1.6.2.Kimyasal Arıtma Yöntemleri, 1.6.3.Biyolojik Arıtma Yöntemleri, 1.7. Evsel Atık Suların Arıtılma Esasları, 1.7.1.Ön Arıtma, 1.7.2.İkincil Arıtma, 1.7.3.Üçüncül Arıtma, 1.8. Evsel Atık Su Tesislerinin Özellikleri, 5 1.9. Arıtılmış Atık Su Dezenfeksiyon İşlemleri, 2. ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIK SULAR 2.1. Endüstriyel Nitelikli Atık Suların Özellikleri, 2.2. Endüstriyel Nitelikli Atık Su Oluşturan Tesisler, 2.2.1.Endüstriyel Nitelikli Atık Su Oluşturan Tesislerin Özellikleri, 2.3. Endüstriyel Nitelikli Atık Suların Arıtılma Amaçları, 2.4. Endüstriyel Nitelikli Atık Suların Arıtılma Yöntemleri, 2.4.1.Fiziksel Arıtma, 2.4.2.Kimyasal Arıtma, 2.4.3.Biyolojik Arıtma, 2.4.4.İleri Arıtma, 2.5. Endüstriyel Nitelikli Atık Su Tesislerinin Özellikleri. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR 1. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir. • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler, • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden değerlendirilir. 2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir. 3. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir. 4. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır. 6 PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ Kaynak kitaplar, dergiler, afiş, broşür, fotoğraflar, uyarıcı pano, laboratuvar araç gereçleri, CD, DVD, VCD, TV, projeksiyon, bilgisayar donanımları kullanılabilir. BELGELENDİRME Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.

Bilgi için Formu Doldurmanız Yeterli

Çağrı merkezimiz 24 saat içinde size geri dönüş sağlayacaktır.


 

 

 

Çanakkale Aşçılık Pastacılık Kursu - 0 242 244 66 65

Çanakkale Aşçılık Pastacılık Kursu - 0 242 244 66 65

myk belgesi ile uluslararası iş imkanı

18 Haz 2024
PEKMEZ ÜRETİMİ

PEKMEZ ÜRETİMİ

PEKMEZ ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

18 Haz 2024
KURU MAYA VE YAŞ MAYA İMALAT ELEMANI

KURU MAYA VE YAŞ MAYA İMALAT ELEMANI

KURU MAYA VE YAŞ MAYA İMALAT ELEMANI KURS PROGRAMI

18 Haz 2024

Eğİtİm Arama

Etkinlik Takvimi

Kurs3-4 Aralik Meb Onayli Bilgisayar Isletmenlik Sinavi

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Ara 04,2016

KursKPSS COĞRAFYA CANLI DERS

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Nis 29,2016

KursKPSS MATEMATİK CANLI DERS

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Nis 16,2016

Hakkımızda

Karacan Akademi eğitim kurumları olarak bünyemizde bulundurduğumuz tüm kurs ve mesleki eğitimleri uzman eğitmen kadromuz ve 15 yılı aşkın eğitim tecrübemiz ile sizlere sunuyoruz.

En kaliteli eğitimi en kaliteli eğitim kurumundan alın. Karacan Akademi

Sosya Medya

Kurslar Hakkında

Antalya kurs, Burdur kurs, Isparta kurs gibi birçok ilde hizmet veren Karacan Akademi sizlere açıköğretim kursu,iş güvenliği uzmanlığı kursu, kpss kursu, ingilizce kursu, ales kursu, yds kursu, dgs kursu gibi birçok kursun yanı sıra, microsoft sertifikalı eğitmenler ile bilgisayar kursu, yazılım kursu, grafik kursu gibi birçok eğitim alanında antalya iş ilanları hizmet vermektedir.

Kurs denildiğinde aklınıza ilk gelen kurum 15 yılı aşkın süredir Karacan Akademi oldu. 2015 yılında yapmış olduğumuz köklü değişikliklerle artık sizlere daha kaliteli eğitimi daha profesyonel eğitmenlerle sunacağız. Gerek üniversite öğretmenleri gerek akademik kariyer yapmış eğitmenler ile tüm yıl boyunca en iyi seviyeleri yakalayacaksınız.

Karacan Akademi

Başarı Hikayeleri