ATIK LASTİKLER
23 Nis 2024 02:19:35

ATIK LASTİKLER

PROGRAMIN ADI Atık Lastikler PROGRAMIN DAYANAĞI 1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı, 3. 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 4. 25.11.2006 tarihli ve 26357 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği. PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI İlkokul mezunu olmak EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre; atamaya esas alanı “Aile ve Tüketici Hizmetleri” olan öğretmenler, 2. Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi alan öğretmenleri, Çevre Mühendisi olup öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olanlar görevlendirilir. PROGRAMIN AMAÇLARI Atık lastikler kursunu bitiren bireyin, 1. Atık lastiklerin tanımı, özellikleri, insan sağlığı ve çevre kirliği açısından yarattığı sorunları öğrenerek; mevzuata uygun olarak atık lastikleri toplaması, 2. Atık lastiklerin geri kazanım yöntemlerini öğrenerek; ilgili mevzuata ve tekniğine uygun olarak, atık lastiklerin geri dönüşümünü sağlaması amaçlanmaktadır. PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR Atık lastikler kurs programı aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanır. 1. Gelişen bilim ve teknolojinin, her geçen gün insan hayatını kolaylaştıran yeni araçlarla tanışmayı sağladığı, teknolojik gelişmelerin en belirgin olduğu alanlardan birisinin de ulaşım araçları olduğu; her geçen gün artan araç üretimi ve satışının, daha fazla lastik üretilmesine ve satılmasına yol açtığı açıklanır. 1 2. Kullanım ömrünü tamamladıktan sonra “atık” hâline gelen lastiklerin kontrolsüz biçimde çevreye bırakılmasının; hava, su, toprak kirliliği başta olmak üzere pek çok çevre sorununa neden olduğu belirtilir. 3. Atık hâlindeyken çevreye zarar veren bu lastiklerin, uygun şartlar sağlandığında % 95 oranında geri kazanılabileceği vurgulanır. 4. Atık lastiklerin uygun koşullarda toplanması, taşınması, depolanması ve geri dönüşümü ile ilgili gerekli sorumluluk ve bilincin sağlanmasına özen gösterilmelidir. 5. Kurs programında CD, DVD, internet gibi bilişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılmalıdır. 6. Atık lastiklerin toplanması, taşınması, depolanması ve geri dönüşümü sürecinde iş sağlığı ve güvenliği ile hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. 7. Atık lastikler kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.8. Program sonunda bireyin atık lastikler ile ilgili teorik ve pratik bilgi-becerisi, yazılı veya sözlü/uygulamalı olarak değerlendirilir. PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde, toplam 24 ders saatidir.İÇERİK; 1. ATIK LASTİKLER 1.1. Araba Lastiği, 1.1.1. Tanımı, 1.1.2. Özellikleri, 1.2. Atık Lastiklerin İnsan Sağlığı ve Çevre Kirliği Açısından Yarattığı Sorunlar, 1.3. Türkiye’de Atık Lastiklerin Geri Kazanımı, 2 1.4. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, 2. GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİ 2.1. Geri Değerlendirme Yöntemleri, 2.1.1. Yakma, 2.1.2. Çöplüklere Bırakma, 2.1.3. Bariyer ya da Koruyucu Set Olarak Kullanma, 2.1.4. Granül Şeklinde Kullanma, 2.1.5. Taban Malzemesi, 2.2. Piroliz Yöntemi, 2.3. Piroliz Lastik Geri Dönüşüm Tesisinin Özellikleri. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR 1. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmelidir. • Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler, • Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar, • Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden değerlendirilir. 2. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir. 3. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak; PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, dergiler, afiş, broşür, fotoğraflar, uyarıcı pano, DVD, CD, VCD, TV. BELGELENDİRME Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.

Bilgi için Formu Doldurmanız Yeterli

Çağrı merkezimiz 24 saat içinde size geri dönüş sağlayacaktır.


 

 

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası

Antalya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmeleri zorunludur.

23 Nis 2024
Smmm Kursu Nedir

Smmm Kursu Nedir

SMMM kursu hakkinda bilmek istedikleriniz.

23 Nis 2024
SEDEF KAKMA

SEDEF KAKMA

AHŞAP TEKNOLOJİSİ SEDEF KAKMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİLİĞE DAYALI)

23 Nis 2024

Eğİtİm Arama

Etkinlik Takvimi

Kurs3-4 Aralik Meb Onayli Bilgisayar Isletmenlik Sinavi

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Ara 04,2016

KursKPSS COĞRAFYA CANLI DERS

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Nis 29,2016

KursKPSS MATEMATİK CANLI DERS

Karacan Akademi Kurs Duyurusu hakkında [...]

Nis 16,2016

Hakkımızda

Karacan Akademi eğitim kurumları olarak bünyemizde bulundurduğumuz tüm kurs ve mesleki eğitimleri uzman eğitmen kadromuz ve 15 yılı aşkın eğitim tecrübemiz ile sizlere sunuyoruz.

En kaliteli eğitimi en kaliteli eğitim kurumundan alın. Karacan Akademi

Sosya Medya

Kurslar Hakkında

Antalya kurs, Burdur kurs, Isparta kurs gibi birçok ilde hizmet veren Karacan Akademi sizlere açıköğretim kursu,iş güvenliği uzmanlığı kursu, kpss kursu, ingilizce kursu, ales kursu, yds kursu, dgs kursu gibi birçok kursun yanı sıra, microsoft sertifikalı eğitmenler ile bilgisayar kursu, yazılım kursu, grafik kursu gibi birçok eğitim alanında antalya iş ilanları hizmet vermektedir.

Kurs denildiğinde aklınıza ilk gelen kurum 15 yılı aşkın süredir Karacan Akademi oldu. 2015 yılında yapmış olduğumuz köklü değişikliklerle artık sizlere daha kaliteli eğitimi daha profesyonel eğitmenlerle sunacağız. Gerek üniversite öğretmenleri gerek akademik kariyer yapmış eğitmenler ile tüm yıl boyunca en iyi seviyeleri yakalayacaksınız.

Karacan Akademi

Başarı Hikayeleri